Oferta

Co nas wyróżnia: Nauka poprzez zabawę i nowoczesne metody dydaktyczne. Nauka jest ujmowana jako przyjemność i przygoda, wspaniałe i fascynujące odkrywanie świata. Korzystamy ze sprawdzonych metod dydaktycznych, w tym: z Montessori, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego weroniki Sherborne, elementów edukacji polisensorycznej, metody projektów. W grupach przedszkolnych realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN, a w grupach żłobkowych autorski program edukacyjno-dydaktyczny.

* Wszechstronny rozwój potencjału Małego Człowieka, Jego uzdolnień i możliwości. Dzieciństwo to najważniejszy czas w rozwoju nas ludzi. W naszej placówce dbamy, aby każdego dnia dzieci poszerzały swój zasób wiedzy o świecie, w którym żyją i wzbogacały swoje wnętrze. nauczyciele i wychowawcy dołożą wysiłków, by wydobyć ukryte talenty najmłodszych.

* Codzienne zajęcia z języka angielskiego. Prowadzone w formie zabawy, m.in. podczas zajęć plastycznych, muzycznych i w sytuacjach codziennych

* Bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów (m.in. plastyczne, językowe, muzyczne, gimnastyczne, taneczne oraz ceramikę).

* Małe grupy do 10 dzieci. Jesteśmy alternatywą dla przedszkoli „molochów” i przepełnionych oddziałów przedszkolnych. Małe grupy mają zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz wysoki poziom nauczania.

* Indywidualne podejście do każdego Malucha. W każdym dziecku staramy odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

* Rodzinna, przyjazna atmosfera. Klimat zaufania, życzliwości i wyrozumiałości jest dla nas priorytetem. Tylko w takich warunkach rozwój dziecka przynosi oczekiwane rezultaty.

* Dobre relacje z Rodzicami. Pragniemy, aby rodzice brali czynny udział w życiu naszego Przedszkola, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci. Dobre relacje z Rodzicami są fundamentem dla stworzenia podstaw Harmonijnego rozwoju naszych Przedszkolaków

BAWI, UCZY, WYCHOWUJE

Program dydaktyczno-wychowawczy naszego przedszkola uwzględnia całościowy rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i artystyczny. Obejmuje podstawę wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i został opracowany przez doświadczonych pedagogów.

Zajęcia obejmują:

 • język angielski (2x w tygodniu)
 • edukację językową
 • edukację matematyczną
 • edukację przyrodniczą i ekologiczną
 • edukację moralno-społeczną
 • edukację artystyczną
 • edukację zdrowotną
 • profilaktykę logopedyczną
 • klub zabaw integracyjnych
 • klub kulinarny
 • gimnastykę ogólnorozwojową (5x w tygodniu)
 • zajęcia plastyczno-manualne (3x w tygodniu)
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne (2x w tygodniu)
 • zajęcia taneczne i teatralno-dramowe połączone z realizacją zajęć programowych (1x w tygodniu)
 • zajęcia baśniowe
 • zajęcia ze sztuką i ciekawymi ludźmi, imprezy i atrakcje odbywające się na terenie przedszkola (teatrzyki, koncerty, bale itp.)

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w sposób atrakcyjny, dostosowany do ich wieku i możliwości.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom różnorodne ich rodzaje, są one uzupełnieniem programu podstawowego. Prowadzą je wykwalifikowani, doświadczeni instruktorzy i trenerzy.

W każdym dziecku drzemią ukryte zdolności, które zindywidualizowane zajęcia dodatkowe pozwalają wydobywać i rozwijać. Tak rodzą się pasję. Proponujemy w ramach oferty zajęć dodatkowych:

 • zajęcia ceramiczne (2x w miesiącu)
 • zajęcia taneczne (1x w tygodniu)
 • zajęcia logopedyczne (1x w tygodniu).

Wyspa Marzeń to przedszkole, w którym najważniejsze są: prawidłowy, wszechstronny rozwój dzieci, bezpieczeństwo i zabawa.